सम्पर्क गर्नुहोस्


स्थान
 
हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेन्सी,
दोस्रो तल्ला, 41 एमएम रोड, रानी झॉंसी रोड,
झण्डेवालन (ब्याङ्क अफ् बड़ौदा) छेउ,
नयॉं दिल्ली– 110055
011- 35001670 / 7701802829 / 7701803363 / 7701800342
क्षेत्रीय कार्यालय
स्थान
हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेन्सी,
तुलसी माया छेत्री बिल्डिङ,
डीपीएच एरिया, गान्तोक,
पूर्व जिल्ला, सिक्किम,
737101

 rajesh pande